தமிழ் பதிப்பாசிரியா் குழு | Tamil Editorial Committee

 1. பேராசிரியர் வீ. ரேணுகா தேவி
  முன்னாள் தலைவர், மொழியியல் துறை
  மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்
  மதுரை
  தமிழ்நாடு
 2. டாக்டர். அருள்மொழி
  CALTS
  ஹைதெராபாத் பல்கலைக்கழகம்
  ஹைதெராபாத்
  தெலுங்கானா
 3. பேராசிரியர் கோ. பாலசுப்பிரமணியன்
  திராவிட மற்றும் கணினி மொழியியல் துறை
  திராவிட பல்கலைக்கழகம்
  அகரம், குப்பம் – 517426
  ஆந்திரப் பிரதேசம்
 4. பேராசிரியர். வி. ஜெயா
  தமிழ்த்துறை
  பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
  கோயம்புத்தூர் – 641 046
  தமிழ்நாடு
 5. முனைவா். எஸ். தென்னரசு

  மொழியியல் துறை
  கேரள மத்திய பல்கலைக்கழகம்
  வித்யாநகர் P.O.,
  காசர்கோடு மாவட்டம்
  கேரளா – 671123

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  பாரதவாணி செயலி பதிவிறக்க
  Bharatavani Windows App